אגוז הנפקות ופיננסים

אודות החברה

אגוז הנפקות ופיננסים מעורבת בהנפקות רבות של חברות ציבוריות, ומאפשרת לקופות גמל וקרנות פנסיה לממן בנייה באמצעות הלוואות פרטניות. אגוז עוסקת בניהול השוטף של המימון לאורך תהליך הבנייה, בעזרת מערכת טכנולוגית מתקדמת.

הנהלת החברה

 

אגוז הנפקות ופיננסים מנוהלת ע"י שי זהר (שותף מנהל) ונתי נתן (שותף) - בעלי ניסיון רב בגיוסי הון וחוב בהנפקות ציבוריות ופרטיות כאחד. 
אגוז מעורבת באופן תדיר בהנפקות רבות של חברות ציבוריות ומשרתת, בין השאר, מנפיקים שהם שחקנים מרכזיים במשק הישראלי. 
בנוסף, אגוז יצרה כלים מתקדמים וחדשניים אשר מאפשרים לגופי החיסכון ארוך הטווח (קופות גמל וקרנות פנסיה) לממן בניה באמצעות הלוואות פרטניות (חתך קמעונאי), במסגרת מימון קבוצות רכישה, כאשר לצד השגת המימון אגוז עוסקת בניהול השוטף של המימון לאורך תהליך הבניה ועד למחזור ההלוואה על ידי הבנקים למשכנתאות. אגוז מעמידה, באמצעות שותפיה, מערכת טכנולוגית מתקדמת וממוחשבת שמטרתה לענות על כל האלמנטים במימון פרויקטים, כאשר הכול מנוהל תחת פיקוח נאמן חיצוני: משלב גיוס המימון, דרך הליך החיתום של חברי הקבוצה (במהירות וביעילות חסרות תקדים), הניהול השוטף והחזר החוב.
נכון להיום, אגוז מנהלת מימון במתכונת של ליווי מלא כ-14 קבוצות רכישה בהיקף כולל של 3,200 יח"ד ו-44,000 מ"ר מסחר ומשרדים, בהיקף אשראי של 1.8 מיליארד ₪.

הפעילויות המרכזיות בתחום המימון כוללות:
- ליווי בניה מלא לקבוצות רכישה - ליווי בניה במתכונת של ליווי סגור (בדומה למערכת הבנקאית)
- הלוואות גישור לקבוצות רכישה - הלוואת גישור עד כניסת הבנק לליווי הקבוצה
- הלוואות גישור להשלמת רכישת מקרקעין

צוות עם ניסיון, ערכים וחזון

שי זהר | שותף מנהל 
מנהל ותיק בענף החיתום וההנפקות, בפרט בענף הנדל"ן, שותף מנהל באגוז הנפקות ופיננסים בע"מ. זהר הקים בשותפות עם בנק אגוד את אגוד חיתום ופיננסים וניהל אותה כ-6 שנים. בין השאר, ביצעה אגוד חיתום עסקאות פרטיות גדולות בתחום הנדל"ן בהשתתפות משקיעים מוסדיים, בהיקפים גדולים (50-700 מיליון ש"ח) ואף בהרכב של קונסורציום מממנים (כגון שלוש חברות ביטוח יחד). 
כארבע שנות פעילות כבכיר בפועלים אי.בי.אי בשנות הגאות, וגם בעת המשבר הקשה בשוק ההנפקות. בעבר ניהל את תחומי השיווק, הפיתוח העסקי, החדשנות והקניין הרוחני כחבר הנהלה בבגיר, בשנים בהן צמחה מאד והונפקה בבורסה בת"א.

נתי נתן | שותף 
שותף באגוז מיום פעילותה בראשון כמנהל הנפקות בעשרות רבות של עסקאות בבורסה בתל אביב, בהן פועל מול חברות ציבוריות ומשקיעים מוסדיים גם יחד. בוגר של כעשר שנים בבית השקעות אי.בי.אי בתפקידים שונים. הקים וניהל את תחום "עשיית השוק" וגייס לו כמאה לקוחות (חברות ציבוריות). היה שותף להקמת צוות הבנקאות להשקעות ב-אי.בי.אי אשר טיפל בעסקאות פרטיות של הון וחוב. בשנות פעילותו באי.בי.אי פעל לעיתים גם במסגרת פועלים אי.בי.אי בהנפקות ציבוריות רבות, כך שבין השאר שירת לקוחות ותיקים שלו מתחום הנדל"ן היזמי גם בהנפקות לציבור שביצעו.

 

גורמי מימון נוספים:

close

לקביעת פגישה עם אגוז הנפקות ופיננסים