מזרחי טפחות

אודות החברה

בנק מזרחי טפחות מספק אשראי למימון רכישה והקמה של נדל"ן, תוך הקפדה על יישום תבחינים שנקבעו לשמירת איכות תיק האשראי, ובין היתר התקשרות עם לקוחות בעלי איתנות ויציבות פיננסית, תוך ניהול הפרויקטים בשיטות המפחיתות את הסיכון.

הנהלת החברה

בנק מזרחי טפחות מספק אשראי למימון רכישה והקמה של נדל"ן, בפרויקטים של בנייה למגורים, מסחר, משרדים, לוגיסטיקה ותעשייה ברחבי הארץ ובדגש על אזורי ביקוש, תוך הקפדה על יישום תבחינים שנקבעו לשמירת איכות תיק האשראי, ובין היתר התקשרות עם לקוחות בעלי איתנות ויציבות פיננסית, תוך ניהול הפרויקטים בשיטות המפחיתות את הסיכון.

אשראי לבנייה - במסגרת זו מעניק הבנק אשראי לסוגיו, ובפרט הלוואות לזמן קצר ובינוני, המיועדות למימון רכישת קרקע לליווי ולהשקעה בבנייה, וכן ערבויות בנקאיות לסוגיהן.
מימון פרויקטי בנייה - שירות ייחודי ללקוחות בענף הבנייה, אשר במסגרתו מורכבת ללקוח חבילה של שירותים פיננסיים ובנקאיים בהתאם לצרכים הספציפיים של כל פרויקט ועל פי מאפייניו (קומבינציה, תמ"א 1, תמ"א 2, פינוי בינוי, קבוצות רכישה, מחיר למשתכן, לוגיסטיקה ותעשייה, משרדים, מסחרי, בנייה רוויה). בכלל זה, מוקצות מסגרות אשראי לרכישת קרקע, הלוואות לבנייה, ערבויות כספיות, ערבויות ביצוע וערבויות לרוכשי היחידות בפרויקט. 
מימון בנייה מתבצע על פי רוב בשיטת הליווי הפיננסי הסגור, במסגרתה פועל הבנק לניתוב מקורות המימון, לרבות כספי הרוכשים שהופקדו אצלו, באופן שיקדמו את השלמת הפרויקט.
קבוצות רכישה - הבנק נותן מימון ייעודי לפרויקטים של קבוצות רכישה (רכישת קרקע והזמנת שירותי בנייה\הזמנת שירותי בנייה על ידי בעלי הקרקע) ומלווה אותם מהשלבים המקדמיים של התגבשות הקבוצה ועד לסיום הבנייה.
חלקו של הבנק במערכת הבנקאית בשוק קבוצות הרכישה צמח בשנית האחרונות, כאשר ב-2018-19 עומד על מעל 50% מסך האשראי הבנקאי בתחום.

תהליך קבלת החלטות מתקדם וצמצום חשיפה לסיכונים:
במימון ענף הבנייה והנדל"ן, מזרחי טפחות עושה שימוש בכלי ניתוח ומעקב ספציפיים המסייעים לבנק בתהליך קבלת ההחלטות למתן ליווי פיננסי לפרויקטים השונים. כמו כן, מתבצעת הקצאה מבוקרת של המימון בין אזורים גיאוגרפיים וביקושים רלבנטיים. 
ההתמקדות בשיטת הליווי הפיננסי הסגור מיועדת להקטין את החשיפה לסיכונים במתן האשראי, שכן היא מעגנת מעקב שוטף וצמוד על הפרויקטים הממומנים, הן לפני העמדת האשראי והן במהלך ליווי הפרויקט, תוך ניתוק הפרויקט הממומן מהסיכונים העסקיים הטמונים בפעילויותיו האחרות של היזם הלווה. 
לעבוד עם אחד הבנקים הגדולים והוותיקים בישראל:
מזרחי טפחות הוא הבנק השלישי בגודלו בישראל, אשר נמצא בשליטה שווה של שתי קבוצות כלכליות מהמשגשגות במשק הישראלי: קבוצת האחים עופר וקבוצת מ. ורטהיים. הבנק (לרבות בנק יהב) מפעיל כ-180 סניפים ברחבי הארץ המעניקים שירותים בנקאיים, פיננסיים ומשכנתאות, לגורמים פרטיים ומוסדיים, לצד פעילות בינלאומית ענפה. חברת "מעלות העניקה לבנק דירוג AAA עבור מסלולי ההתחייבות שלו.
הבנק מציע ניהול מגוון סוגי חשבונות עו"ש פרטיים ועסקיים, הענקת משכנתאות, ייעוץ פנסיוני ופיננסי, פיקדונות שקליים, חסכונות, אשראי עסקי וערבויות "חוק מכר" לפרויקטי נדל"ן.

 

גורמי מימון נוספים:

close

לקביעת פגישה עם מזרחי טפחות