מניף

אודות החברה

מניף שירותים פיננסיים בע"מ עוסקת במימון הון עצמי ליזמי נדל"ן, בליווי בנקאי וללא ליווי בנקאי. החברה צברה ניסיון עשיר ופעלה במצבי שוק משתנים. מודל פעילות החברה וניהול עסקיה מתבסס על ניסיון זה תוך שימת דגש על יצירתיות, התאמת המימון ללקוח, ושיתוף פעולה עסקי.

הנהלת החברה

מימון פרויקטים ללא ליווי בנקאי

מניף שירותים פיננסיים בע"מ עוסקת במימון הון עצמי ליזמי נדל"ן כמפורט להלן. החברה הוקמה ב-1999 ומעורבת בפרויקטים מגוונים, בליווי בנקאי וללא ליווי בנקאי.
מניף היא אחת החברות הוותיקות והמובילות בתחומה. החברה מנוהלת ע"י מאור דואק, בעל ניסיון עסקי רב במימון נדל"ן, ובין בעלי מניותיה גורמים מובילים במשק הישראלי (בנק דיסקונט ומבטח שמיר).
נכון למחצית השניה של שנת 2019, מעורבת החברה במימון של כ-5,000 יח"ד ועשרות אלפי מ"ר של שטחים מסחריים בישראל, ובמימון של כ-1,000 יח"ד ואלפי מ"ר שטחים מסחריים בחו"ל. היקפי הפרויקטים בהם מעורבת החברה מגיעים לכ-10 מיליארד ₪. פעילות החברה מבוצעת מול מגוון רחב של יזמים, החל מחברות משפחתיות קטנות ועד חברות ציבוריות גדולות. 
החברה צברה ניסיון עשיר מאד בתחום פעילותה ופעלה במצבי שוק משתנים. מודל פעילות החברה וניהול עסקיה מתבסס על ניסיון זה תוך שימת דגש על יצירתיות, התאמת המימון ללקוח, ושיתוף פעולה עסקי.
ב"מניף" מאמינים כי מימון הון עצמי הוא מוצר חשוב ומהותי בפרויקטי נדל"ן, ובהתאם החברה שמה דגש על יצירת תנאי עבודה נוחים ללקוחותיה וגמישות מחשבתית.
ל"מניף" מוניטין גבוה בקרב הבנקים, היזמים וכלל הפועלים בענף, כחברה הפועלת באופן יצירתי וגמיש ואשר מייצרת תועלת נוספת ורבה בפרויקטים בהם היא מעורבת. לאור זאת חלק גדול מלקוחותיה הינם לקוחות חוזרים אשר שיתוף הפעולה מולם אסטרטגי.

מימון פרויקטים בליווי בנקאי
בפרויקטים הממומנים בליווי בנקאי השלמת ההון היא בשיעור ממוצע של כ-60% מההון הנדרש על ידי הבנק המלווה. 
התמורה למימון נקבעת באמצעות מנגנון המותאם למאפייני הפרויקט וצרכי ורצונות היזם, והיא מורכבת מריבית, אחוזים מהמחזור, אחוזים מהרווח, או שילוב ביניהם.
בנוסחת התמורות, ככל שתקופת הפרויקט מתקצרת וככל שהרווחים גדלים, כך חלקו של היזם ברווח גדל. יתרון זה ניתן ליישום לפני סיום הפרויקט בפועל, באמצעות אופציה לפירעון מוקדם מצד היזם.
הביטחונות למימון הם שעבוד בדרגה שניה של נכסי הפרויקט, לאחר השעבוד בדרגה ראשונה של הבנק המלווה.

מימון פרויקטים ללא ליווי בנקאי
מניף מממנת פרויקטים שלא בליווי בנקאי וכן מממנת נכסים בהם נעשות פעולות השבחה (כלומר התשואה הצפויה הינה יזמית ולא של נכס מניב). אחוז המימון עומד על שיעור משמעותי מההון הנדרש לפרויקט / לנכס. 
התמורה נקבעת על ידי מנגנון המותאם למאפייני הפרויקט וצרכי היזם. התמורה למניף נקבעת במנגנון דומה לאמור לעיל. גם בפרויקטים אלו ליזם יש אפשרות לפירעון מוקדם.
הביטחונות למימון מהווים שעבוד בדרגה ראשונה של נכסי הפרויקט. ניהול המימון נעשה ע"י מניף אך ביצירתיות וחופש פעולה גדולים יותר ליזם. 
מימון ההון ע"י מניף מאפשר ליזם להגדיל יכולות ביצוע, להגדיל תשואות על ההון, לנצל הזדמנויות עסקיות, להגדיל את הרווח הכולל, לייעל את ההוצאות הקבועות ולפזר סיכונים ע"י הגדלת מספר הפרויקטים.

 

גורמי מימון נוספים:

close

לקביעת פגישה עם מניף