פז כלכלה והנדסה

אודות החברה

פז כלכלה והנדסה היא החברה הגדולה בישראל לייעוץ ופיקוח בתחום ליווי פיננסי. החברה מפקחת עבור כל המוסדות הפיננסיים ונותנת שירותים למרבית חברות הבניה בישראל. שירותי הפיקוח על הליווי הפיננסי של החברה צברו מוניטין וזוכים לאמון רב מצד יזמים וגורמים מממנים כאחד.

הנהלת החברה

ככל שעסקאות הנדל"ן הופכות למגוונות ומורכבות, כך גובר הצורך בהבנת צורכי המימון ומגוון הפתרונות הניתנים בשוק. בעבר, עסקת נדל"ן הייתה כרוכה ברכישת קרקע, תכנון, הקמה ומכירת הפרויקט. הליווי הפיננסי המסורתי דאג למימון הקרקע שהתחלף במימון הפרויקט עד אכלוסו. כיום לכל סוג פרויקט מאפיינים שונים וצורכי מימון אחרים. בנוסף, לשוק המימון הצטרפו גורמי חוץ בנקאיים וקרנות פרטיות המנהלות מאות מיליוני שקלים ומעניקות שירותים בנקאיים מתמחים לפרויקטים באמצעות בנקאים ואנשי שוק הון לשעבר. השילוב של פרויקטים מורכבים וריבוי גורמים המעניקים מימון מלבד הבנקים, הגדיל את אפשרויות המימון וכתוצאה מכך עלה הצורך אצל היזמים וחברות הבניה לליווי של גוף מקצועי שיסייע ויפקח בבחירת הגוף המממן.

פז כלכלה והנדסה הינה החברה הגדולה ביותר בישראל לייעוץ ופיקוח בתחום ליווי פיננסי. החברה מפקחת עבור כל הבנקים בישראל ומוסדות מימון חוץ בנקאיים אחרים ונותנת שירותים למרבית חברות הבניה הפועלות בישראל. שירותי הפיקוח על הליווי הפיננסי של החברה צברו מוניטין וזוכים לאמון רב מצד יזמים וגורמים מממנים כאחד. הפיקוח על הליווי הפיננסי כולל הערכת עלויות המימון ובחינת אספקטים הכלולים בו כמו עמלות, הון עצמי, שחרור הון עצמי ומתן פתרונות בשלב המימון. יועצי מחלקת הליווי הינם כלכלנים הנחשפים למאות פרויקטים של בניה בכל רחבי הארץ, הידע הרב שלהם והידע הארגוני שנצבר בפז כלכלה והנדסה לאורך השנים מספקים ערך מוסף ללקוחות ומשמשים לעבודות המחקר, הייעוץ והשמאות אותם מבצעת החברה.

בין השאר מלווה פז כלכלה והנדסה שחקנים גדולים בשוק המתמודדים על מכרזי נכסים מניבים ייחודיים כגון, דיור להשכרה ארוכת טווח, מעונות סטודנטים, בתי אבות ופרויקטי תשתיות ובינוי בשיטת PPP ברמה הלאומית והמוניציפאלית. הייעוץ מסייע לאותם גורמים לנתח את העסקאות ולבחון את הצעתם למכרז בהתחשב בהיבטי המימון אותם מציע השוק. הייעוץ ניתן כבר בשלבים התחלתיים ועוד בטרם הגשת המכרז, על מנת למטב את ההצעות של המשתתפים ולהבטיח קבלת מימון מהגופים המלווים. 

סוגי פרויקטים נוספים אותם מלווה פז כלכלה הם פרויקטי התחדשות עירונית הן בפינוי בינוי והן בתמ"א 38,להם צרכי מימון ייחודיים הדורשים מומחיות היועץ. בפז קיימת התמחות בליווי פרויקטי מחיר למשתכן המצריכים בעיקר ערבויות חוק מכר היות וחלק ניכר מהפרויקט מכור מראש. כמו כן, קיים ליווי של קבוצות רכישה המצריכות העמדת אשראי ליחידים אשר בסיום הפרויקט מוחלף במשכנתא לפרטיים. פז כלכלה והנדסה מעניקה גם שירותי ייעוץ בהליכי מימון למיזמי תשתיות רחבי היקף ברמה הלאומית והמוניציפאלית.

חשוב לזכור, כי בבסיסו של כל מיזם בענף הנדל"ן נמצאים שיקולי עלות מול שיקולי כדאיות ורווח. אותם שיקולים תלויים ברמת הביקושים לפרויקט, בסביבה התחרותית, בתמהיל השימושים במיזם ובסוגיות התמחור. בכל היבטים אלו פז כלכלה והנדסה מלווה את לקוחותיה החל משלב התכנון, דרך מימוש הפרויקט ועד שיווקו.

 

גורמי מימון נוספים:

close

לקביעת פגישה עם פז כלכלה והנדסה